Tarieven en prijs CBR examens 2014 (ook BNOR en CCV )

In onderstaand overzicht staan de kosten voor producten en diensten van het CBR in 2014. Vanaf 2013 zijn alle CBR-tarieven vrijgesteld van btw. De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool. De kosten van de rijschool bevatten wel btw.
 
CBR theoriecursus voor Auto, Motor, Bromfiets ......................................................................................... € 79,00
 

Prijs CBR examens 2014, onderaan de pagina de prijzen van Nader Onderzoek rijvaardigheid (vroeger BNOR)

Eigen verklaring (voorheen Verklaring van geschiktheid) ............................................................................ € 25,80

Theorie-examens
Theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) klassikaal ............................. € 25,55
Toeslag theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) individueel ................ € 57,45
Toeslag klassikaal theorie-examen Engels ............................................................................................... € 5,50
 
Theorie cd-roms en boeken CBR
Theorieboek CBR Personenauto (B) +cd-rom .......................................................................................... € 28.98
Theorieboek CBR motor (A) + cd-rom..................................................................................................... € 30,99
Theorieboek CBR Bromfiets (Am) + examentraining................................................................................. € 24,99

Praktijkexamen
Bromfiets / Brommobiel (AM) ................................................................................................................ € 101,00
Motor voertuigbeheersing (A) ................................................................................................................ € 54,00
Motor voertuigbeheersing A1 ................................................................................................................. € 54,00
Motor verkeersdeelneming (A) ............................................................................................................. € 105,00
Motor verkeersdeelneming (A1, A2) ........................................................................................................ € 105,00
Personenauto (B) .................................................................................................................................. € 94,25
Personenauto faalangst (B) .................................................................................................................. € 141,00
Aanhangwagen (E bij B).......................................................................................................................... € 90,90
Toeslag spoedbehandeling....................................................................................................................... € 17,60
Toeslag afroep-praktijkexamen motor (A), personenauto (B), aanhangwagen (E bij B)................................. € 17,60

Tussentijdse toetsen
Motor verkeersdeelneming (A) .............................................................................................................. € 105,00
Motor verkeersdeelneming (A1, A2) ......................................................................................................... € 105,00
Personenauto (B)................................................................................................................................... € 94,25
Aanhangwagen (E bij B).......................................................................................................................... € 94,25

Rijopleiding in Stappen: praktijkexamen personenauto (B)
Toets 3 / tussentijdse toets ...................................................................................................................... € 94,25
Praktijkexamen personenauto (B)............................................................................................................. € 94,25
Duplicaat Theoriecertificaat ..................................................................................................................... € 17,60
Administratiekosten restitutie theorie-examen............................................................................................ € 5,70
Administratiekosten restitutie praktijkexamen............................................................................................ € 17,60

Tarieven Nader Onderzoek rijvaardigheid (Vroeger: BNOR)
Bromfiets (AM) ....................................................................................................................................... € 119,00
Brommobiel (AM) ................................................................................................................................... € 119,00
Motorexamen verkeersdeelneming (A) ...................................................................................................... € 119,00
Motorexamen verkeersdeelneming A1, A2 ................................................................................................. € 119,00
Personenauto (B) .................................................................................................................................... € 115,00
Personenauto faalangst (B)....................................................................................................................... € 141,00
Aanhangwagen (E bij B) ........................................................................................................................... € 115,00
C ........................................................................................................................................................... € 198,55
C 1 ........................................................................................................................................................ € 198,55
C 1E ...................................................................................................................................................... € 198,55
D ........................................................................................................................................................... € 198,55
D1 ......................................................................................................................................................... € 198,55
D1E ....................................................................................................................................................... € 198,55
E bij C en D ........................................................................................................................................... € 198,55

TussenTijdse Toets Nader Onderzoek rijvaardigheid (Vroeger: BNOR)
Motor Verkeersdeelneming (A).................................................................................................................. € 115,00
Personenauto (B)..................................................................................................................................... € 115,00
Aanhangwagen (E bij B)............................................................................................................................ € 115,00

Administratiekosten restitutie
Nader Onderzoek Rijvaardigheid ................................................................................................................ € 17,60

Toeslag
Spoedbehandeling .................................................................................................................................... € 17,60
Afroep-examen ........................................................................................................................................ € 17,60

Tarieven divisie CCV
Theorie-examen
Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen).................................................................................... € 32,25
Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)..................................................................................... € 32,25
Theorie V3 (adm. case studies).................................................................................................................. € 36,50
Theorie RV1 Light...................................................................................................................................... € 29,50
Theorie RV1 Plus....................................................................................................................................... € 24,10

Praktijkexamen

Praktijkexamen C .................................................................................................................................... € 198,65
Praktijkexamen CE .................................................................................................................................. € 198,65
Praktijkexamen C1 .................................................................................................................................. € 198,65
Praktijkexamen C1E.................................................................................................................................. € 198,65

Praktijkexamen D .................................................................................................................................... € 198,65
Praktijkexamen DE .................................................................................................................................. € 198,65
Praktijkexamen D1 ................................................................................................................................. € 198,65
Praktijkexamen D1E ................................................................................................................................ € 198,65

Toeslag
Spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D ............................................................................................... € 17,60

Tarieven divisie Rijgeschiktheid
LEMA
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 208,00
EMA
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 522,00
EMG
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 684,00
ASP
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 760,00
1e onderzoek alcohol en drugs
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 702,00
wegblijftarief uitvoering maatregel ........................................................................................... € 500,00
2e onderzoek ...................................................................................................................... € 653,00
wegblijftarief 2e onderzoek ...................................................................................................... € 500,00

Ontheffing autogordel
......................................................................................................... € 22,90

Motor (A), bromfiets/brommobiel (AM), personenauto (B), personenauto met aanhangwagen (E achter B)
vrachtauto (C), vrachtauto met aanhangwagen (E bij C), autobus (D), autobus met aanhangwagen (E bij D)


CBR - BNOR - CCV- Tarieven examens en prijzen theorie-examens en TTT tussentijdsetoets - 2014

Vanaf 2013 zijn alle CBR - tarieven vrijgesteld van btw. Alle tarieven zijn onder voorbehoud
van wijzigingen. De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool.