Tarieven en prijs CBR examens 2014 (ook BNOR en CCV )

In onderstaand overzicht staan de kosten voor producten en diensten van het CBR in 2014. Vanaf 2013 zijn alle CBR-tarieven vrijgesteld van btw. De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool. De kosten van de rijschool bevatten wel btw.

Prijs CBR examens 2014, onderaan de pagina de prijzen van Nader Onderzoek rijvaardigheid (vroeger BNOR)

Eigen verklaring (voorheen Verklaring van geschiktheid) ............................................................................ € 25,80

Theorie-examens
Theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) klassikaal ............................. € 25,55
Toeslag theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) individueel ................ € 57,45
Toeslag klassikaal theorie-examen Engels ............................................................................................... €  5,50

Praktijkexamen
Bromfiets / Brommobiel (AM) ................................................................................................................ € 101,00
Motor voertuigbeheersing (A) ................................................................................................................ € 54,00
Motor voertuigbeheersing A1 ................................................................................................................. € 54,00
Motor verkeersdeelneming (A) ............................................................................................................. € 105,00
Motor verkeersdeelneming A1, A2 ........................................................................................................ € 105,00
Personenauto (B) .................................................................................................................................. € 94,25
Personenauto faalangst (B) .................................................................................................................. € 141,00
Aanhangwagen (E bij B).......................................................................................................................... € 90,90
Toeslag spoedbehandeling....................................................................................................................... € 17,60
Toeslag afroep-praktijkexamen motor (A), personenauto (B), aanhangwagen (E bij B)................................. € 17,60

Tussentijdse toetsen
Motor verkeersdeelneming (A) .............................................................................................................. € 105,00
Motor verkeersdeelneming A1, A2 ......................................................................................................... € 105,00
Personenauto (B)...................................................................................................................................  € 94,25
Aanhangwagen (E bij B).......................................................................................................................... € 94,25

Rijopleiding in Stappen: praktijkexamen personenauto (B)
Toets 3 / tussentijdse toets ...................................................................................................................... € 94,25
Praktijkexamen personenauto (B)............................................................................................................. € 94,25
Duplicaat Theoriecertificaat ..................................................................................................................... € 17,60
Administratiekosten restitutie theorie-examen............................................................................................ €  5,70
Administratiekosten restitutie praktijkexamen............................................................................................ € 17,60

Tarieven Nader Onderzoek rijvaardigheid (Vroeger: BNOR)
Bromfiets (AM) ....................................................................................................................................... € 119,00
Brommobiel (AM) ................................................................................................................................... € 119,00
Motorexamen verkeersdeelneming (A) ...................................................................................................... € 119,00
Motorexamen verkeersdeelneming A1, A2 ................................................................................................. € 119,00
Personenauto (B) .................................................................................................................................... € 115,00
Personenauto faalangst (B)....................................................................................................................... € 141,00
Aanhangwagen (E bij B) ........................................................................................................................... € 115,00
C ........................................................................................................................................................... € 198,55
C 1 ........................................................................................................................................................ € 198,55
C 1E ...................................................................................................................................................... € 198,55
D ........................................................................................................................................................... € 198,55
D1 ......................................................................................................................................................... € 198,55
D1E ....................................................................................................................................................... € 198,55
E bij C en D ........................................................................................................................................... € 198,55

TussenTijdse Toets Nader Onderzoek rijvaardigheid (Vroeger: BNOR)
Motor Verkeersdeelneming (A).................................................................................................................. € 115,00
Personenauto (B)..................................................................................................................................... € 115,00
Aanhangwagen (E bij B)............................................................................................................................ € 115,00

Administratiekosten restitutie
Nader Onderzoek Rijvaardigheid ................................................................................................................ €  17,60

Toeslag
Spoedbehandeling .................................................................................................................................... €  17,60
Afroep-examen ........................................................................................................................................ €  17,60

Tarieven divisie CCV
Theorie-examen
Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen).................................................................................... €  32,25
Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)..................................................................................... €  32,25
Theorie V3 (adm. case studies).................................................................................................................. €  36,50
Theorie RV1 Light...................................................................................................................................... €  29,50
Theorie RV1 Plus....................................................................................................................................... €  24,10

Praktijkexamen

Praktijkexamen C .................................................................................................................................... € 198,65
Praktijkexamen CE .................................................................................................................................. € 198,65
Praktijkexamen C1 .................................................................................................................................. € 198,65
Praktijkexamen C1E.................................................................................................................................. € 198,65

Praktijkexamen D .................................................................................................................................... € 198,65
Praktijkexamen DE .................................................................................................................................. € 198,65
Praktijkexamen D1  ................................................................................................................................. € 198,65
Praktijkexamen D1E ................................................................................................................................ € 198,65

Toeslag
Spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D   ............................................................................................... €   17,60

Tarieven divisie Rijgeschiktheid
LEMA
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 208,00
EMA
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 522,00
EMG
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 684,00
ASP
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 760,00
1e onderzoek alcohol en drugs
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 318,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 702,00
wegblijftarief uitvoering maatregel ........................................................................................... € 500,00
2e onderzoek ...................................................................................................................... € 653,00
wegblijftarief 2e onderzoek ...................................................................................................... € 500,00

Ontheffing autogordel
......................................................................................................... € 22,90

Motor (A), bromfiets/brommobiel (AM), personenauto (B), personenauto met aanhangwagen (E achter B)
vrachtauto (C), vrachtauto met aanhangwagen (E bij C), autobus (D), autobus met aanhangwagen (E bij D)


CBR - BNOR - CCV- Tarieven examens en prijzen theorie-examens en TTT tussentijdsetoets - 2014

Vanaf 2013 zijn alle CBR - tarieven vrijgesteld van btw. Alle tarieven zijn onder voorbehoud
van wijzigingen. De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool.