Tarieven en prijzen CBR examens 2016 (ook BNOR en CCV )

In onderstaand overzicht staan de kosten voor producten en diensten van het CBR in 2016. Vanaf 2013 zijn alle CBR-tarieven vrijgesteld van btw. De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool. De kosten van de rijschool bevatten wel btw.
 
CBR theoriecursus voor Auto, Motor, Bromfiets ......................................................................................... € 79,00
 

Prijs CBR examens 2016, onderaan de pagina de prijzen van Nader Onderzoek rijvaardigheid (vroeger BNOR)

Medisch
Eigen verklaring (voor Verklaring van geschiktheid) ........................................................................ € 32,80
Wegblijftarief rijtesten (vanaf 1 jan 2016) ....................................................................................... € 75,00
Portikosten aangetekend versturen Eigen verklaring .........................................................................€ 8,15

Theorie-examens
Theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) klassikaal ...................... € 31,00

Toeslag theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) individueel .......... € 56,45
Toeslag klassikaal theorie-examen Engels ........................................................................................ € 5,50
Toeslag avond / weekend tarief ....................................................................................................... € 4,45
Toeslag theorie-examen extra tijd .....................................................................................................€ 10,30
Onbenutte theorie-examens per slot ..................................................................................................€ 10,15
 
 
Theorie cd-roms en boeken CBR
Theorieboek CBR Personenauto (B) +cd-rom .................................................................................... € 28,98
Theorieboek CBR motor (A) + cd-rom............................................................................................... € 30,99
Theorieboek CBR Bromfiets (Am) + examentraining........................................................................... € 24,99

Praktijkexamen
Bromfiets (AM2) ............................................................................................................................. € 104,00
Brommobiel (AM4) ......................................................................................................................... € 103,00
 
 
Motor voertuigbeheersing (A, A1, A2) ............................................................................................... € 60,00
 
Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2) ............................................................................................. € 107,00
 
 
Personenauto (B) ............................................................................................................................ € 98,25
Personenauto faalangst (B) ............................................................................................................... € 146,00
 
 
Aanhangwagen (E bij B)..................................................................................................................... € 98,25
 
 
Toeslag spoedbehandeling.................................................................................................................. € 19,25
Toeslag afroep-praktijkexamen motor (A), personenauto (B), aanhangwagen (E bij B)............................. € 19,25

Tussentijdse toetsen
Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2) .....................................................................................................€ 107,00
Personenauto (B)....................................................................................................................................€ 98,25
Aanhangwagen (E bij B)...........................................................................................................................€ 98,25

Rijopleiding in Stappen: praktijkexamen personenauto (B)
Toets 3 / tussentijdse toets ...................................................................................................................... € 98,25
Praktijkexamen personenauto (B)............................................................................................................. € 98,25
 
Duplicaat
Duplicaat Theoriecertificaat ..................................................................................................................... € 19,25
 
 
Administratiekosten restitutie theorie-examen............................................................................................ € 6,20
Administratiekosten restitutie praktijkexamen............................................................................................ € 19,25

Tarieven Nader Onderzoek rijvaardigheid (Vroeger: BNOR)
Bromfiets (AM2) Brommobiel (AM4) ............................................................................................................. € 120,00
Motorexamen verkeersdeelneming A, A1, A2 .............................................................................................. € 124,00
Personenauto (B) .................................................................................................................................... € 121,00
Personenauto faalangst (B)....................................................................................................................... € 146,00
Aanhangwagen (E bij B) ........................................................................................................................... € 121,00
C, C1, CE, C1E ...................................................................................................................................... € 204,55
D, D1, DE, D1E ...................................................................................................................................... € 201,55

TussenTijdse Toets Nader Onderzoek rijvaardigheid (Vroeger: BNOR)
Motor Verkeersdeelneming A, A1, A2  .......................................................................................................... € 124,00
Personenauto (B)..................................................................................................................................... € 121,00
Aanhangwagen (E bij B)............................................................................................................................ € 121,00

Administratiekosten restitutie
Nader Onderzoek Rijvaardigheid ................................................................................................................ € 19,25

Toeslag
Spoedbehandeling .................................................................................................................................... € 19,25
Afroep-examen ........................................................................................................................................ € 19,25

Tarieven divisie CCV
Theorie-examen
Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen).................................................................................... € 33,25
Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)..................................................................................... € 33,25
Theorie V3 (adm. case studies).................................................................................................................. € 37,60
Theorie RV1 Light...................................................................................................................................... € 30,40
Theorie RV1 Plus....................................................................................................................................... € 24,80

Praktijkexamen

Praktijkexamen C .................................................................................................................................... € 204,55
Praktijkexamen CE .................................................................................................................................. € 204,55
Praktijkexamen C1 .................................................................................................................................. € 204,55
Praktijkexamen C1E.................................................................................................................................. € 204,55

Praktijkexamen D .................................................................................................................................... € 204,55
Praktijkexamen DE .................................................................................................................................. € 204,55
Praktijkexamen D1 ................................................................................................................................. € 204,55
Praktijkexamen D1E ................................................................................................................................ € 204,55

Toeslag
Spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D ............................................................................................... € 19,25

Tarieven divisie Rijgeschiktheid
LEMA
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 342,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 220,00
EMA
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 342,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 552,00
EMG
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 342,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 732,00
ASP
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 342,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 805,00
verlenging uitvoering maatregel................................................................................................... € 177,00
 
1e onderzoek alcohol en drugs
opleggen maatregel ................................................................................................................ € 342,00
uitvoering maatregel ............................................................................................................... € 744,00
wegblijftarief uitvoering maatregel ........................................................................................... € 531,00
 
 
2e onderzoek ...................................................................................................................... € 694,00
wegblijftarief 2e onderzoek ...................................................................................................... € 531,00

Ontheffing autogordel
......................................................................................................... € 24,30

Motor (A), bromfiets/brommobiel (AM), personenauto (B), personenauto met aanhangwagen (E achter B)
vrachtauto (C), vrachtauto met aanhangwagen (E bij C), autobus (D), autobus met aanhangwagen (E bij D)


CBR - BNOR - CCV- Tarieven examens en prijzen theorie-examens en TTT tussentijdsetoets - 2016

Vanaf 2013 zijn alle CBR - tarieven vrijgesteld van btw. Alle tarieven zijn onder voorbehoud
van wijzigingen. De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool.
 
 

Tarieven en prijs CBR examens 2016 (ook BNOR en CCV )